Formulier werknemersgegevens

Change language : NL | FR | EN

* = Verplichte velden

0. Bedrijf

Spacebel SASpacebel Vlaanderen NVSpacebel France


I. Persoonsgegevens

Naam*: Voornaam*:
Adres*: Postcode, Stad*:
Telefoonnummer*: Email*:
Geboortedatum*: Geboorteplaats*:
Nationaliteit*: Rijksregisternummer*:
Nummer Identiteitskaart*: IBAN Bankrekeningnummer*:
Burgerlijke staat*:


II. Gezinstoestand

A) Partner

Naam: Voornaam:
Geboortedatum: Geboorteplaats:
Job: Datum huwelijk / geregistreerd partnerschap:
Fiscaal ten laste: Ja


B) Kinderen

Naam, Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Handicap?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Hoeveel kinderen van uw gezin zijn fiscaal ten laste?:


III. Andere informatie

Vervoermiddel om naar het werk te gaan*: Aantal km woon-werkverkeer*:
WagenTreinMetroBusFietsTe voet
Merk en model voertuig: Nummerplaat:
Hoogste opleidingsniveau*: Officiële benaming van uw diploma*:
Afstudeerjaar*: Aantal jaren ervaring*:
Uw diploma opladen:
Uw CV opladen: Vakantieattest (vorige werkgever): Ja


IV. Disclaimer

De politiek van SPACEBEL inzake de verwerking van persoonsgegevens volgt de Europese wetgeving daaromtrent (GDPR).

Wij nodigen u uit om het onderwerp, het doel en de juridische grondslagen waarop de verwerking is gebaseerd, aandachtig te lezen: het document raadplegen.

Door mijn goedkeuring te geven, bevestig ik dat ik kennis heb genomen van het onderwerp, het doel en de juridische grondslagen waarop de verwerking is gebaseerd. Ik geef daarom vrijwillig mijn toestemming tot het gebruik van dit ingevulde werknemersgegevens formulier voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Ik heb het recht om mijn toestemming op elk moment in te trekken door een e-mail te sturen naar gdpr@spacebel.be. Ik ben mij bewust van het feit dat de intrekking van mijn toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van op mijn toestemming gebaseerde behandelingen voorafgaand aan de intrekking.

Vul de onderstaande code in:
captcha